موږ سره اړیکه

زموږ د پوهنتون ادرس:

چهار راهی سرسبزی کابل افغانستان

د تلیفون شمیره

(+93) 730-709-409

بریښنا‌لیک

info@nsu.edu.af

زموږ سره د خبرو کولو لیوالتیا لرئ؟