ارتباط با ما

آدرس پوهنتون ما:

چهار راهی سرسبزی کابل افغانستان

شماره تماس

(+93) 730-709-409

Email Address

info@nsu.edu.af

علاقه مند به صحبت با ما؟