شاگردان ممتاز

محصلین برتر سال بهاری 1402

Pharmacy

   Pharmacy

   Pharmacy

   پوهنځی: ستوماتولوژی
   فیصدی: 90%