آگاهی دهی از تمام قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، لوایح و میکانیزم

آگاهی دهی از تمام قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، لوایح و میکانیزم

آگاهی دهی از تمام قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، لوایح و میکانیزم
 • سخنگو
  یوسف شهاب
 • فیس
  رایگان

https://us05web.zoom.us/j/87499890351?pwd=YXppRlloaEVCb3hiRlJBUlJOTXRWdz09<p data-original-title="" title="">https://us05web.zoom.us/j/87499890351?pwd=YXppRlloaEVCb3hiRlJBUlJOTXRWdz09</p>

معلومات کورس

 • شروع سمینار: May 26, 2024
 • زمان : 2:15 ب.ظ - 3:15 ب.ظ
 • مدت سمینار: 1 ساعت
 • ظرفیت: حد اکثر ۶۰۰ نفر
 • تعداد سخنگو: 01

سخنگوی سمینار

یوسف شهاب
یوسف شهاب
معاون مالی واداری